จับมือ บ.ดี-ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง ฯ “เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา

จับมือ บ.ดี-ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง ฯ “เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา

โครงการอบรม RAIot Reinvent โครงการที่ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ด้าน AIOT

โครงการอบรม RAIot Reinvent โครงการที่ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ด้าน AIOT