วิศวฯ หารือความร่วมมือกับ บมจ.ไทยคม เรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

วิศวฯ หารือความร่วมมือกับ บมจ.ไทยคม เรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

คณะวิศวฯขอแสดงความยินดี นักศึกษาปี 4 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน Huawei ICT Competition

คณะวิศวฯขอแสดงความยินดี นักศึกษาปี 4 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน Huawei ICT Competition

K-ees วิศวฯ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตร “CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ”

K-ees วิศวฯ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตร “CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ”