ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการ​ขึ้นทะเบียนบัณฑิต​ ที่สำเร็จการศึกษา​ในปี​ 2562
More >

คู่มือนักศึกษา #สจล ประจำปีการศึกษา 2563
More >

คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
More >

Early Round Direct Admission for 2021 👉🏻Apply now on
More >

ช่องทางการติดต่อในรายวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
More >

ชนะเลิศในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
More >

การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5
More >

“บทความดีเด่น”การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12
More >

คลิปวิดีโอ