ข่าวประชาสัมพันธ์

TOEIC ONLINE CAMP FOR ENGINEERS 2020
More >

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม
More >

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร (วศ.บ.) รอบที่ 1 PORTFOLIO
More >

EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
More >

เรียนต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
More >

ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT SCHOLARSHIP
More >

รางวัลทีมวิจัยสร้างสรรค์โดย สกสว. ร่วมกับ ITAP สวทช.
More >

ส่งคลิป PROMOTE สองมหาวิทยาลัย(KMITL🇹🇭+FIT🇯🇵)
More >

คลิปวิดีโอ