ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อสื่อสารช่วง COVID-19 หน่วยงานและภาควิชา
More >

ช่องทางติช่องการติดต่อเดิมและเพิ่มเติมใหม่ ของวิศวลาดกระบัง
More >

COVID CASES IN KMITL : VISUALIZATION
More >

มาตรการลดค่าเทอม ตามนโยบายรัฐ และ มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ
More >

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
More >

ตรีวิศวะ +โท MBA ภายใน 5 ปี
More >

REDUCTION OF TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN THE SEMESTER 1/2021
More >

เปิดระบบให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ลงทะเบียนเรียนปกติ
More >

คลิปวิดีโอ