ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่องานวิชาการปริญญาตรี
More >

ช่องทางการติดต่องานกิจกรรมนักศึกษา
More >

คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
More >

ช่องทางการติดต่อในรายวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
More >

ช่องทางการติดต่อในรายวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
More >

ว่าที่บัณฑิต คณะวิศวฯ อ่านด่วน ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
More >

11 หน่วยงานที่นักศึกษาสจล.ควรรู้จัก
More >

ลดค่าเทอม 10% ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ภาคเรียน
More >

คลิปวิดีโอ