ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต
More >

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล
More >

รับใบCER. “สำหรับผู้เข้าร่วมงาน” K-ENGINEERING WORLD TOUR
More >

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ โทเอก 2/2565
More >

KMITL MASTERCLASS ร่วมกับ KMITL LIFELONG LEARNING CENTER เเละ GENED
More >

META EXPO 2022 BY ENG. X AAD., KMITL
More >

ศึกษาดูงานกรรมระบบรางสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
More >

APEC2022THAILAND
More >

คลิปวิดีโอ