ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร KENG-APT 2023 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวฯ สจล.เท่านั้น

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร KENG-APT 2023 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวฯ สจล.เท่านั้น

วิศวฯ จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 1st IRCAS 2023 เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

วิศวฯ จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 1st IRCAS 2023 เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น

(K-EES) ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ เท่านั้น