หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสทางการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นให้นักศึกษา

ปสว .เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) แบบรับตรง ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) แบบรับตรง คณะวิศวฯ ปีการศึกษา 2566

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร(เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์) ประจำปี 2566

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร(เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์) ประจำปี 2566