ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น