ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ สนับสนุนภาควิศวกรรมโยธา โดย ดร.ภานุมาศ และนักศึกษา และท่าน ผอ. Eidt เข้าร่วมงาน

ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ สนับสนุนภาควิศวกรรมโยธา โดย ดร.ภานุมาศ และนักศึกษา และท่าน ผอ. Eidt เข้าร่วมงาน

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 4 แล้ววันนี้

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 4 แล้ววันนี้