ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง