หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด