หอพักนักศึกษา #สจล ร่วม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เพื่อความปลอดภัยรวมถึงความสบายใจของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด stay at home for you and for the world

3 ลักษณะที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค #COVID_19 😷

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรวดเร็วและขยายตัวเป็นวงกว้างในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหากใครมีลักษณะที่เข้าเกณฑ์ 3 ข้อนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที ‼️‼️ “กินร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ” ‼️‼️. เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจาก #พระจอมเกล้าลาดกระบัง

แจ้งปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563

📍บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่บ้าน📍นักศึกษาเรียนออนไลน์หรือ E-learning ที่บ้านผู้บริหารจะดูแลคณะฯ ให้เอง💕ร่วมกันสู้ Covid-19 22 มี.ค.-12 เม.ย.63

แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้ดังต่อไปนี้ 1. Line Official Account : @ezd8794o หรือ QR Code ดังรูป 2. FB fanpage. 3. Telephone : 02-3298314

วิศวลาดกระบังประชุมเตรียมพร้อม เรื่อง​ Work From Home

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “Work From Home” ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดพัฒนา Mobile pplication D-Industry

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดพัฒนา Mobile pplication D-Industry