“หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่ ผนึกองค์ความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการประเทศและโลกอนาคต #เลือกเรียนตามความถนัด #อยากเรียนต้องได้เรียน

“หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ” ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กับการเลือก 3 องค์ความรู้

พื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ Double degree ร่วมกับวิทยาลัยนาโน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้า “รางวัลชนะเลิศ”จาก GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Prize)