มอบชุดแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มอบชุดแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.