ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Challenge กับหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ใน 60 ปี สจล.

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Challenge กับหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ใน 60 ปี สจล.

วิศวลาดกระบังมอบนวัตกรรม ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure สู้ภัย Covid-19 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วิศวลาดกระบังมอบนวัตกรรม ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure สู้ภัย Covid-19 ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก