หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์ ซิสเท็มส์ จำกัด

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์ ซิสเท็มส์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ”ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Outstanding invention