วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก พัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์

วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก พัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์