พัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างคำขอสิทธิบัตร

พัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างคำขอสิทธิบัตร

ร่วมกิจกรรม เตรียมพร้อมการสอบ IELTS เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบออนไลน์ผ่าน MS TEAMS

ร่วมกิจกรรม เตรียมพร้อมการสอบ IELTS เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบออนไลน์ผ่าน MS TEAMS

คณะวิศวฯ สจล. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง แบบรับตรง ประจำปี2565

คณะวิศวฯ สจล. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง แบบรับตรง ประจำปี2565