เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยผศ.เกียรไกร สุขสุด หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์ ผศ.ดร.วีระ เพ็งจันทร์ และดร.ศุภกร สุวรรณ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ราชบัณฑิต) รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม ผู้ประสานงานหลัก ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และตัวแทนภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.