น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บูรพกษัตริย์ ราชวงศ์จักรี
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง