พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มมิตรผล ร่วมกับ สจล.

พร้อม Workshop ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ตลอดทั้ง 3 วัน รวมทั้งทัพนวัตกรรมกว่า 1,111 ชิ้นงาน จัดเต็มทุกพื้นที่รอบสถาบัน
📍 พื้นที่จัดแสดงหลัก : หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
📍 พื้นที่จัดแสดงรอง : หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)
🤖 พบกันวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566
📲 ดูแผนที่งานและลงทะเบียนที่ https://expo.kmitl.ac.th