เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย Mr. Yoshihiro Yamamoto, Vice President of Bangkok Komatsu Sales Co., Ltd. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.