นวัตกรรมเกี่ยวกับจิ้งหรีด เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัป

ทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าพูดคุยพร้อมให้คำปรึกษาการจัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับจิ้งหรีด ที่บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด
.
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับจิ้งหรีด เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัป The Bricket คือ ผู้นำในด้านสินค้าจากแมลงโดยเฉพาะจิ้งหรีด ในประเทศไทย คนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาอาหารแห่งอนาคตจากแมลง ที่ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารของประชาคมโลก เราอยากให้ทั่วโลกได้เห็นคุณค่าของจิ้งหรีด ในฐานะแหล่งโปรตีนทางเลือกและสารอาหารอื่น ๆ ที่ยั่งยืน และเพื่อลดการบริโภคสัตว์ใหญ่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรายังคิดค้น วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานโลกอีกด้วย