นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเยาวชคุณภาพแห่งปี 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อรศศิพัชร์ เกษมราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ
👏ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับ รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022 จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกร์น คอนเวชั่น วิภาวดี รังสิต