ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “EV เรื่องที่ต้องรู้

ขอเชิญศิษย์เก่า สจล. และบุคคลภายนอกทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “EV เรื่องที่ต้องรู้” บรรยายโดย รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า สจล.
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.
👉ไม่มีค่าใช้จ่าย👈
📌ศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอให้ลงทะเบียนผ่าน google form ตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/1MA2h5s6GLqHWng78 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.
❗️ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน