บริษัท ซันไท่ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัคร นักศึกษาสนใจสมัครเลย

บริษัท ซันไท่ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัคร นักศึกษาสนใจสมัครเลย

มอบชุดแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

มอบชุดแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.