ประกาศ ประกาศ📢 นักศึกษา / บุคลากร ที่มีอาการสุ่มเสี่ยง #COVID_19

นักศึกษา / บุคลากร ที่มีอาการสุ่มเสี่ยง #COVID_19 😷‼️การคัดกรอง หากแพทย์ลงความเห็นว่าเข้าข่ายการติดโรค COVID-19 จะได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19🚐 #ทางสถาบันจะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด รวมทั้งมีบริการรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาล 📲 ผู้ที่มีอาการสุ่มเสี่ยงให้ติดต่ออย่างเร่งด่วน เพื่อเข้าสู่การคัดกรองนักศึกษา โทร 081-6288464 (อ.ธนวรรณ)บุคลากร โทร 081-7330554 (อ.จำรูญ)

วิศวลาดกระบัง ใช้การประชุมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้บริหารวิศวฯ ประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกโดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference ) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเรียนการสอนออนไลน์ ของคณาจารย์ และนักศึกษา และประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

หอพักนักศึกษา #สจล ร่วม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เพื่อความปลอดภัยรวมถึงความสบายใจของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด stay at home for you and for the world

3 ลักษณะที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค #COVID_19 😷

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรวดเร็วและขยายตัวเป็นวงกว้างในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหากใครมีลักษณะที่เข้าเกณฑ์ 3 ข้อนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที ‼️‼️ “กินร้อน ช้อนของฉัน หมั่นล้างมือ” ‼️‼️. เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจาก #พระจอมเกล้าลาดกระบัง

แจ้งปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563

📍บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่บ้าน📍นักศึกษาเรียนออนไลน์หรือ E-learning ที่บ้านผู้บริหารจะดูแลคณะฯ ให้เอง💕ร่วมกันสู้ Covid-19 22 มี.ค.-12 เม.ย.63

แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้ดังต่อไปนี้ 1. Line Official Account : @ezd8794o หรือ QR Code ดังรูป 2. FB fanpage. 3. Telephone : 02-3298314

วิศวลาดกระบังประชุมเตรียมพร้อม เรื่อง​ Work From Home

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “Work From Home” ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล