การเชื่อมต่อโอกาสสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจและตลาดจีน

📣𝗕𝗿𝗶𝗱𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 & 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮📣
📍ขอเชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสัมมนาการเชื่อมต่อโอกาสสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจและตลาดจีน และโอกาสในการเปิดประตูสู่ตลาดจีนสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรม
🌟โครงการ GITP Apex Talent Program: Bridging Innovation Talent into Business บรรยายโดยคุณ Raffles Chan (CEO of GITP Asia)
🗓️วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 13.30 – 15.00 น.)
โดยทาง Zoom Meeting Online (สแกน QRCode เพื่อเข้าร่วม)
📍We cordially invite individuals who have completed their doctoral degrees, professors, and researchers to join us for a lecture and seminar on bridging opportunities for experts in innovation to the Chinese business and market and offers a market entry to China for innovation experts.
🌟GITP Apex Talent Program: Bridging Innovation Talent into Business lecture by Mr. Raffles Chan (CEO of GITP Asia)
🗓️Wednesday, February 14th, 2567 (from 1:30 to 3:00 p.m.)
Via Zoom Meeting Online (Scan QR Code to Join)