วิศวลาดกระบัง ประชุมหารือความร่วมมือกับ University of Wisconsin-Green Bay

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ Prof. John F. Katers Dean of College of Science, Engineering, and Technology, University of Wisconsin-Green Bay ในโอกาสร่วมพูดคุยประเด็นหารือด้านวิชาการ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน งานสิ่งแวดล้อมหรือ Sustainable Development and Climate Change ที่จะร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.