ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
❤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
❤ศิษย์เก่า วิศวลาดกระบัง รุ่น 31
🎖ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
🎖คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค