ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุหฤทดำรงภาควิชาวิศวกรรมโยธาในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565