วิศวลาดกระบังที่ “ลาดกระบังชุมพรแฟร์ 2024

📢พบกับ #วิศวลาดกระบังที่ “ลาดกระบังชุมพรแฟร์ 2024“🎉🎉
📆ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
วิศวลาดกระบัง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ลาดกระบังชุมพรแฟร์ 2024“ ซึ่งภายในบูธจะได้พบกับนวัตกรรม
🔸ตู้รถไฟโดยสารต้นแบบ (รถไฟไทยทำ) รถไฟคันแรกที่ประกอบในไทย โดยใช้วัสดุและอุตสาหกรรมในประเทศ 44.1% เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตามนโยบาย “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน
🔸ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป จาก Factory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ซึ่งโรงงานแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเน้นการบริหารจัดการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี เกรดพรีเมียม ทั้งนี้เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายไปได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก
✨และแนะแนวทาง การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ หลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง และโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิศวลาดกระบัง
แล้วพบกันที่ #ลาดกระบังชุมพรแฟร์2024