นักศึกษาวิศวกรรม #RAI#วิศวลาดกระบัง คว้า #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากงาน 2023 ASEAN-ROK Youth Metaverse Idea Contest เมืองปูซาน เกาหลีใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Robotics and AI Engineering International Program, KMITL (RAI) ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน 2023 ASEAN-ROK Youth Metaverse Idea Contest โดยจัดขึ้นที่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

สมาชิกทีม
• นายนนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์ (Nonpawit Ekburanawat)
• นายพสธร เชาวรัตน์ (Potsatorn Choavaratana)
• นายธีรภัทร รามดิษฐ์ (Teerapat Ramdit)
• นายวริทธิ์ธร ดวงทองพูล (Warittorn Duangtongpul)