ประธานสมาพันธ์ผู้รับเหมาไฟฟ้าอาเซี่ยน (AFEEC) และประธานสมาพันธ์ผู้รับเหมาไฟฟ้าเอเชี่ยนแปซิฟิค (FAPECA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL)
ศิษย์เก่า วิศวลาดกระบัง รุ่น 16
ในโอกาสได้รับตำแหน่ง
ประธานสมาพันธ์ผู้รับเหมาไฟฟ้าอาเซี่ยน (AFEEC) และประธานสมาพันธ์ผู้รับเหมาไฟฟ้าเอเชี่ยนแปซิฟิค (FAPECA)