ความพร้อมของประเทศไทย กับการใช้ประโยชน์ดาวเทียม NGSO

ขอเชิญร่วมสัมมนารันฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทย กับการใช้ประโยชน์ดาวเทียม NGSO”
📌วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
📌เวลา 08.30 – 14.00 น.
📌ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5
📌โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย คณะกรรมาธิการการเทคโนโสย์สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา