พบกับ 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ผู้สนใจวัฒนธรรมและเข้าใจคนญี่ปุ่น หรืออยากเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยว-ฝึกงานที่ญี่ปุ่นก็ได้ !

ลงทะเบียน https://forms.gle/ninFgtr5ydt9imbR8

เรียนทุกบ่าย วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 13, 15, 18, 20, 22 ธ.ค. เวลา 13:30 – 15:30 น.เรียนฟรี ที่นั่งมีจำนวนจำกัด* รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น *สอนโดยเซ็นเซย์ นักศึกษาศิลปศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่น