ต้อนรับสมาคมศิษย์เก่าและทีมจากวิศวะ 8 เกียร์ในการจัดแถลงข่าวกอล์ฟ 8 เกียร์

อธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าสจล ร่วมกันต้อนรับสมาคมศิษย์เก่าและทีมจากวิศวะ 8 เกียร์ในการจัดแถลงข่าวกอล์ฟ 8 เกียร์ครั้งนี้ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง