ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2566

📌 7 พ.ย.66 – 10 พ.ย.66 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
✅ 16 พ.ย.66 ประกาศผลลงทะเบียนล่วงหน้า
📲 คู่มือระบบลงทะเบียนระดับปริญญาตรี
https://bit.ly/3sj0eti
💢💢หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) เท่านั้น