ผู้บริหารบริษัทโอบาตรอน เข้าหารือ ประชุมเพื่อจัดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะ

ผู้บริหารบริษัทโอบาตรอน เข้าหารือ ประชุมเพื่อจัดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะ พร้อมบริจาคโรงเรือนและอุปกรณ์มูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษา วิศวะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในการศึกษาและทำธุรกิจร่วมกัน น้องๆสนใจวิศวเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสมัครได้ที่ เวปไซต์ สำนักทะเบียน สจล.

The executives from the O’Batron Company have participated in a meeting to establish a smart greenhouse, generously donating a greenhouse and equipment worth 2 million baht to support collaborative learning and business activities for students from the Faculty of Agricultural Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). If you are interested in Smart Agricultural Engineering and the School of Engineering at KMITL, you can apply on the KMITL Registration Office’s website.