ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร เป็นอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร เป็นอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกรรมการชุดนี้จะขับเคลื่อนด้าน การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การรับรองใบประกอบวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการวิชาชีพและวิชาการของประเทศ