ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พิชิต ลำยอง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร เป็นประธานมาตรฐานการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พิชิต ลำยอง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร เป็นประธานมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกรรมการชุดนี้จะขับเคลื่อนด้าน การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การรับรองใบประกอบวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการวิชาชีพและวิชาการของประเทศ