พบกับงาน KMITL Space Hub ชุมพรดีที่สุด 1 ใน 4 ของโลก

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้อง ATL อาคาร Terminal 2วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สจล.ร่วมฟังเสวนา “ส่องโมเดลขับเคลื่อนไทย สู่ Space Port และฮับอวกาศอาเซียน”
กับ 9 องค์กร หนุนไทยผู้นำ Space Economy 🛰
พร้อมชมนวัตกรรม Space ของ สจล.
✨️ เทคโนโลยีตรวจจับพลาสมาบับเบิ้ล พัฒนาการนำร่องอากาศยาน คาดการณ์ภัยพิบัติ และเตือนภัยด้วย AI
✨️ อีวีทัล (eVTOL) เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สำรวจป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
✨️ Ionosonde stations, VHF Radar stations and their academic services at KMITL, Prince of Chumphon Campus
✨️ การสื่อสารระหว่างดาวเทียมกับโลก โดยพัฒนาวงจรเข้าและถอดรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอ ทีม Maneelab