พื้นที่จอดรถแห่งใหม่ ลานด้านหลัง คณะสถาปัตย์ฯ-คณะวิศวฯ รองรับการจอดรถยนต์ได้ถึง 70 คัน