รางวัล “เหรียญทอง” ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
🥇ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง“ระบบตรวจจับสัญญาณรบกวนจีเอ็นเอสเอสตามระดับอาร์เอฟไอที่แสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์” โดย นางสาวพรนภัส งามพาณิชยกิจ นางสาวพาณิภัคร ค้าของ นางสาวพลอยนวล ชนะบุญ ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ดร.จิรภูมิ บุตรโท
cr.Jirapoom Budtho และ เพจภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม