วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือกับ Delta เพื่อร่วมกันพัฒนาในความร่วมมือต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร A รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผศ.ดร.ธัชนันต์ สมานมูลย์ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีและคุณบงกช ทองทาหัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Mr.Rudolf Chen Corporate HR พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้า จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Delta) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และหารือความร่วมมือทางด้านการรับนักศึกษาเพื่อไปรับการฝึกงานสหกิจศึกษากับทาง Delta อ้างอิงจาก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.676333151197641