📌ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
📌เวลา 08.30 น.
📌บริเวณทางเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ