แข่งขัน หุ่นยนต์ นานาชาติ 2023 Asian Intercontinental Tournament Robot competition

Imake collaborates with engineering faculties from various universities, including Ladkrabang Engineering, Bangmod Engineering, Phranakhon Northern Engineering, and Kasetsart University, along with teams from different universities, to participate in the 2023 Asian Intercontinental Tournament Robot competition at Central Bangna, Bangkok Thailand. The competition features 400 participants from around the world, including China, Taiwan, Korea, Lebanon, Thailand, and others. The opening ceremony was presided over by the Dean of the School of Engineering, KMITL, Dr. Somyot Kaitwanidvilai, with great honor. Imake ร่วมกับวิศวะลาดกระบังและทีมอาจารย์จาก วิศวะบางมด วิศวะพระนครเหนือ วิศวะม.เกษตร และทีมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดแข่งขัน หุ่นยนต์ นานาชาติ 2023 Asian Intercontinental Tournament Robot competition ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ประเทศไทย มีผู้เข้าแข่งขัน 400 คนจากทั่วโลก จีน ไต้หวัน เกาหลี เลบานอน ไทย ฯลฯ เปิดงานโดย คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล