วิศวลาดกระบัง จับมือกับ National Cheng Kung University” (NCKU) สร้างความสามัคคีทางวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย Prof. Jan Chyan-Deng คณบดีคณะวิศวกรรม จาก NCKU ไต้หวัน ร่วมลงนามใน“บันทึกข้อตกลง” MOA (Memorandum of Agreement) เพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน รวมถึงเชื่อมความสามัคคีและเสริมสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก

และหลังจากพิธีลงนามได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของภาควิชา Biomedical Engineering, Civil Engineering และ CMKL University เพื่อสำรวจความคืบหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมในหัวข้อต่างๆ

ความร่วมมือในโอกาสสำคัญนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและส่งเสริมความก้าวหน้าในการวิจัยร่วมกัน คณะวิศวกรรม สจล. ขอขอบคุณคณะที่เยือนจาก NCKU ในโอกาสน่าประทับใจนี้ และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในโลกของวิศวกรรม

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.665209235643366