วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครวันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2529_2023_01_11-09-14-16_da922.pdf?fbclid=IwAR1QkUmrXex6ti7VVSEd-OmkGXQ6Ju_01Ll7tAFdVPL3m6mUtJY1PPz1WW4

คลิบวีดีโอ ภาคไฟฟ้า https://fb.watch/iGMsqQk9T_/

คลิบวีดีโอ ภาคโยธา https://fb.watch/iJmKZ4oRkc/

คลิบวีดีโอ หลักสูตร วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร https://fb.watch/iKJgmdn1ia/