เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง จัดการแข่งขัน “Construction Innovation Challenge 2024” รอบ Final เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพียง 1 เดียวที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการการในการตัดสิน และทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนสจล.ไปแข่งระดับประเทศคือ LINESKY (อ่านว่าไลน์เนสกี้) และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล กล่าวเปิดการแข่งขัน รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขัน

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.