ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บริเวณ KMITL Walking Street และยังร่วมออกร้านขายของในโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มท้อง อุ่นรัก” เป็นกิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากคณะและวิทยาลัยต่างๆ