วิศวลาดกระบังร่วมกับ มูลนิธิฉะเชิงเทราฯ ตำรวจภูธรภาค2 จัดอบรมด้านAI เพื่อสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการอบรม PRACTICAL AI ON SMART CITY เพื่อสร้าง AI Developer เพื่อสังคม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2566 ณ มนัสฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 40 ท่าน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานทางด้าน AI การใช้งาน Open tools ไปจนถึงการสร้าง Line notification และการทำงานจริง นะบบจริงเพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป